O Fundacji Psiakowo Pod lasem

spacer z psem

Fundacja "Psiakowo pod Lasem", mieszcząca się  na obrzeżach Kielc w woj. świętokrzyskim, w spokojnym leśnym zaciszu, to miejsce gdzie swoje schronienie znajdą psy bezdomne, wycofane, lękliwe, skrzywdzone przez człowieka. Znamy realia polskich schronisk, wiemy jak trudnym kalibrem do pokonania jest wyjście na prostą dla psów lękliwych, półdzikich, często znajdowanych w szczerych polach i lasach, nie nauczonych kontaktu z człowiekiem. Z doświadczenia wiemy jak wielomiesięczna, często nie do pokonania w pełni jest to praca. Chcemy być pomostem, ostoją dla psów "trudnych", które w domowych warunkach po odpowiednim przygotowaniu i socjalizacji będą gotowe do realnej adopcji.
W naszych szeregach znajdują się osoby mające doświadczenie behawioralne, opiekuńcze w wieloletniej pracy nad psami. Nasz "rejon pracy" przygotowaliśmy własnymi rękami oraz dostosowaliśmy pod potrzeby psów, którym chcemy pomóc.

pies z podniesionym ogonem obok drzewa

 

Celem Fundacji jest:

  1. Działanie na rzecz zwierząt bezdomnych i skrzywdzonych udzielając im bezpośredniej i wszechstronnej pomocy.
  2. Działalność adopcyjna.
  3. Zapobieganie niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt poprzez sterylizacje i kastracje.
  4. Działania zmierzające do identyfikacji zwierząt, poprzez ich czipowanie oraz rejestrowanie w bazie danych.
  5. Edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony zwierząt, ich odpowiedniej opieki oraz metod postępowania z nimi.
  6. Propagowanie w społeczeństwie odpowiedniej opieki nad zwierzętami zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpowszechnianie informacji, metod i technik w zakresie działalności na rzecz praw zwierząt.
  7. Rozpowszechnianie działań fundacji.
  8. Zapewnienie zwierzętom specjalistycznej opieki weterynaryjnej.
  9. Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby fundacji.
  10. Edukacja psów właścicielskich w zakresie posłuszeństwa (pomoc behawioralna).